fbpx

SELVVÆRD OG PERSONLIG UDVIKLING

Vi behøver ikke, at have store problemer for at gå til psykolog

  • En psykolog kan være en professionel sparringspartner, der kan relatere sig hensigtsmæssigt til os og udfordre vores uhensigtsmæssige adfærd.
  • Det kan øge vores selvværd, vores relationskompetence og vores mentaliseringsevne, at blive spejlet på nye måder.
  • Det kan gøre os bedre til at navigere i livet som ung, voksen, partner, forælder, leder m.m.

Mentalisering er evnen til at sætte sig ind i egne og andre menneskers tanker og reflektere over, hvorfor vi selv eller andre opfører sig som vi gør. Derved bliver vi i stand til at forstå en situation fra flere forskellige perspektiver. En god mentaliseringsevne styrker vores relationskompetence, fordi den øger vores evne til at relatere os til både os selv og andre.