fbpx

MISBRUG OG MEDMISBRUG

Overdreven forbrug af alkohol, hash, medicin, spil, sex m.m. kan påvirke hjernens belønningssystem og føre til afhængighed.


Der er tale om et misbrug, når forbruget har nået et sådan omfang, eller foregår på en sådan måde, at det er til skade for dig eller dine omgivelser enten fysisk, psykologisk eller socialt.

Spørg dig selv og dine nærmeste om nogle af spørgsmålene her til højre kan passe på dig. De sidste 3 spørgsmål er særlig henvent til pårørende.

 • Har du svært ved at styre din trang?
 • Har du abstinenser?
 • Er dit liv blevet et kaos?
 • Har du skader på grund af blackout, fald eller ulykker der skyldes din afhængighed?
 • Misbruger du helst alene?
 • Undgår du situationer, hvor du ikke kan få det, du er afhængig af?
 • Er du deprimeret, angst, eller mere mistroisk end du plejer at være?
 • Er du opfarende, aggressiv og kommer i flere konflikter end du plejer?
 • Er du i tvivl om, hvorvidt dit forbrug er normalt eller er blevet til et misbrug?
 • Er du pårørende til en misbruger?
 • Dækker du over misbrugeren?
 • Er du i tvivl om hvordan du som pårørende kan hjælpe, eller om du bør forlade misbrugeren?

Ræk ud efter hjælp

Hvad kan du få hjælp med?

 • Få rådgivning og hjælp til at forstå din situation bedre og få et overblik over, hvad du har af muligheder.
 • Start et behandlingsforløb, der er tilpasset til den situation du står i.
 • Modtag familiebehandling, så alle i familien lærer, hvordan de kan støtte op om misbrugeren på en hensigtsmæssig måde.

Hvad er medmisbrug?

Som pårørende til en misbruger, kommer man nemt til at understøtte misbrugerens uhensigsmæssig adfærd, i sin måde at hjælpe dem på.

 • Det kan for eksempel være ved at man skjuler, hvordan det i virkeligheden står til, over for andre.
 • Man lyver eller undskylder for at dække over misbruget.
 • Man overtager ansvaret for økonomi, aftaler og pligter.

Dette kaldes medmisbrug eller medafhængighed, fordi man ved sin adfærd, er med til at understøtte misbruget og gør det muligt for den afhængige, at fortsætte sit misbrug.

Det er meget svært som pårørende, ikke at blive fanget ind i et medmisbrug og der opstår ofte stor tvivl og magtesløshed omkring, hvordan man skal takle situationen.

Få hjælp til at gennemskue misbrugsdynamikken, og få hjælp til at takle de vanskelige følelser og dilemmaer man står i som pårørende.